Sněmovní tisk 1103
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 4. 2017 jako tisk 1103/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Zpravodajem určena Mgr. Nina Nováková.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 31. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1103/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (login)