Sněmovní tisk 1133
Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 6. 2017 jako tisk 1133/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 28. 6. 2017 (usnesení č. 407). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 31. 8. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1133/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, finanční politika, finanční situace, měnová politika, rozpočtová stabilita, stabilizace hospodářství, zpráva o činnostiISP (login)