Sněmovní tisk 208
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 27. 5. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Šincl a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).

 • L

  Projednávání proběhlo 20. 6. 2014 na 11. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/3, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 9:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23., 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 97, usnesení č. 391).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 327/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 587).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2014 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 4, usnesení č. 397).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 9. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 9. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2014.

Zákon vyhlášen 26. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 201/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1016Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.2. 7. 2014 v 09:11:46
1051Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.14. 7. 2014 v 11:04:39
1052Miroslav KalousekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.14. 7. 2014 v 15:51:16
1053Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 08:56:41
1054Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 08:58:44
1055Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 08:59:34
1056Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 12:10:04
1062Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 13:30:08
1065Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 14:09:12
1066Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 14:09:47
1067Adam RykalaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 14:38:11
1068Jiří KoskubaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 14:59:07
1069Jiří KoskubaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 15:00:04
1070Jiří KoskubaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 15:01:35
1071Jiří KoskubaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 15:02:15
1072Jiří KoskubaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 15:02:52
1073Jiří KoskubaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 15:03:36
1085Štěpán StupčukDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 7. 2014 v 16:29:04


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie, Poplatky, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: daň, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)