Sněmovní tisk 379
Novela z. o Veřejném ochránci práv - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 5. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 588). 1. Čtení proběhlo 31. 3., 7. 4. 2015 na 26. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 733).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/1 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 11. 3. 2016 na 42. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 379/4, který byl rozeslán 14. 4. 2016 v 12:27.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 379/5 (stanovisko).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 379/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 27. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (usnesení č. 1275).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 379/6, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 11:50.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 379/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017. Návrh zákona vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2301Zdeněk SoukupDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 5. 2015 v 14:19:02
2551Markéta Pekarová AdamováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 6. 2015 v 17:19:02
2552Markéta Pekarová AdamováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 6. 2015 v 17:19:03
2808Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 14:45:22
3538Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 1. 2016 v 15:39:09
3544Olga HavlováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 1. 2016 v 17:18:52
4143Jana HnykováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 4. 2016 v 14:17:00
4149Jana HnykováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 4. 2016 v 15:41:14
4917Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 14:11:08
4919Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 14:14:26
5094Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.18. 10. 2016 v 14:17:52


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, lidská práva, ombudsman, soudní řízení, ústavní soud

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)