Sněmovní tisk 506
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Související tisk: 507 (Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR).


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, hlava státu, legislativní proces, poslanec parlamentu, předčasné volby, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)