Sněmovní tisk 578
Vl.n.z. o hazardních hrách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 28. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1002).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 578/4, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:50.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 578/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1155).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 256/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 256/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 256/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 256/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 256/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 452).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 186/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3727Jan VolnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 2. 2016 v 10:28:35
3728Václav VotavaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 2. 2016 v 10:47:31
3729Jiří HolečekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 2. 2016 v 11:00:48
3797Adolf BeznoskaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 2. 2016 v 13:14:27
3798Adolf BeznoskaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 2. 2016 v 13:15:59
3804Jan VolnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 09:01:18
3805Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 09:09:26
3808Vladislav VilímecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 10:11:34
3809Jiří HolečekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 11:53:54
3810Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 12:05:40
3817Jan FarskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 13:42:52
3818Jan FarskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 13:43:08
3830Ludvík HovorkaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 3. 2016 v 14:37:24


Související tisk: 580 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách).


Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hazardní hry, hra, správní kontrola, uživatel internetu

Navržené změny předpisů (18)ISP (login)