Sněmovní tisk 630
Novela z. o státním občanství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Černoch, Martin Lank, David Kádner, Olga Havlová, Jana Hnyková, Karel Fiedler, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Černoch M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 23. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 11. 2015 jako tisk 630/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Občanství

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, islámský stát, obranná politika, státní občanství, terorismus, trestný čin, veřejná bezpečnost, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)