Sněmovní tisk 699
Novela z. o registru smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jan Bartošek, Petr Kudela) předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 19. 1. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 699/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1092).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 1. 6. 2016 na 47. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 699/7, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 18:05.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/8 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/9 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/10 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi.Projednávání zákona bylo 9. 12. 2016 na 53. schůzi přerušeno (usnesení č. 1489).
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2017.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1541).
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1560).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 3. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 79/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 79/3 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 142).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4125Jan ChvojkaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 4. 2016 v 16:10:53
4197Václav SnopekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 4. 2016 v 16:00:37
4225Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.26. 4. 2016 v 16:02:22
4295Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 5. 2016 v 15:25:00
4318Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 5. 2016 v 16:37:33
4319Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 5. 2016 v 16:41:10
4320Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 5. 2016 v 16:43:03
4321Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 5. 2016 v 16:44:31
4433Simeon KaramazovDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 5. 2016 v 09:27:11
4438Simeon KaramazovDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 5. 2016 v 11:19:34
4474Vlastimil GabrhelDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 5. 2016 v 15:44:57
4475Václav SnopekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 5. 2016 v 16:17:10
4480Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 5. 2016 v 17:37:06
4481Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 5. 2016 v 17:37:41
4483Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 5. 2016 v 18:32:28
4484Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 5. 2016 v 20:44:27
4489Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 6. 2016 v 09:06:23
4490Josef UhlíkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 6. 2016 v 09:07:31
4491Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 6. 2016 v 10:11:34
4497Jan BirkeDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 6. 2016 v 13:04:51
4505Pavel AntonínDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 6. 2016 v 17:19:06
4632Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 6. 2016 v 11:01:39
4650Jan BirkeDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 6. 2016 v 17:54:23
4651Jan BirkeDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 6. 2016 v 18:04:18
4659Vladislav VilímecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 6. 2016 v 13:05:17
4675Jaroslav ZavadilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.1. 7. 2016 v 10:33:23
4693Jaroslav ZavadilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 7. 2016 v 18:33:38
4930Petr KudelaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.14. 9. 2016 v 09:06:21
4935Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.14. 9. 2016 v 09:28:00
4936Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.14. 9. 2016 v 09:30:20
4940Lukáš PletichaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.14. 9. 2016 v 12:45:35
5102Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.18. 10. 2016 v 17:52:22


Hesla věcného rejstříku: Registry

Deskriptory EUROVOCu: obchodní informace, obchodní smlouva, smlouva, veřejné vlastnictví, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)