Sněmovní tisk 877
N. z. o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 25. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2, který byl rozeslán 1. 2. 2017 v 14:43.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22., 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1572).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 3. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 82/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 82/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2017 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 143).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 149/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5291Ladislav OkleštěkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 08:24:19
5335Jan ZahradníkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 08:40:27
5423Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 12. 2016 v 12:44:36
5642Pavla GolasowskáDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.31. 1. 2017 v 16:47:25


Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, obalový materiál, odpad, odpad z domácností, plast, recyklace odpadu, zabalený výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)