Sněmovní tisk 924
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 30. 9. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1613).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6300Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 4. 2017 v 12:28:16
6364Robin BöhnischDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 5. 2017 v 14:18:26
6390Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 5. 2017 v 11:38:59
6398Robin BöhnischDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 5. 2017 v 15:15:11
6554Václav ZemekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 6. 2017 v 17:01:47


Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, opatření na kontrolu znečištění, palivo, politika životního prostředí EU, snižování plynných emisí, spalovací plyny, znečišťování motorovými vozidly, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)