Sněmovní tisk 379
Doh.o ochraně investic mezi EU a Singapurem

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 379/0 dne 23. 1. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 1. 2019 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 555).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 379/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 22, pokračování (3. a 26. dubna 2019)

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 1. 2019 jako senátní tisk 33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 1. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 2. 2019 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 33/2.
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 3. 2019 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 33/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 8. schůze Senátu (od 2. 5. 2019) jako bod č. 14 (žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 2. května).Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, Evropská unie, ochrana investic, podpora investic, SingapurISP (login)