Sněmovní tisk 431
Novela z. o silniční dopravě - EU

Stav projednávání ke dni: 18. září 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 18. 3. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 628).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 431/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 34. schůze (od 10. září 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2991Václav Klaus15215-22695.docx (54 KB)14. 6. 2019 v 13:55:03
3363Leo Luzar15587-23453.docx (21 KB)13. 9. 2019 v 09:14:19


Deskriptory EUROVOCu: dopravce, osobní doprava, přeprava nebezpečného nákladu, silniční doprava, taxi

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)