Sněmovní tisk 441
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

Stav projednávání ke dni: 15. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2019 jako tisk 441/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174).

  • V

Projednávání tisku navrženo na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)