Sněmovní tisk 494
Novela z. o pedagogických pracovnících

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 3. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0494.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2019 jako tisk 494/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 7. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: učitel, vzdělávání pedagogů, zvláštní dovolená

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)