Sněmovní tisk 525
Novela z. o zeměměřictví

Stav projednávání ke dni: 21. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kupka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 26. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0525.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 525/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: atlas, digitální archivace, digitální technologie, kartografie, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)