Sněmovní tisk 594
Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 594/0 dne 17. 9. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 9. 2019 jako senátní tisk 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, Česká republika, Gruzie, mezinárodní spolupráce, omamná látka, organizovaný zločin, policejní spolupráce, terorismus, trestná činnost, trestný činISP (login)