Sněmovní tisk 624
Novela z. - trestní řád

Stav projednávání ke dni: 9. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 10. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, mladý člověk, podmínečné propuštění, trestní řízení, trestní sankce

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)