Sněmovní tisk 111
N.z. o celostátním referendu

Stav projednávání ke dni: 17. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hamáček, Lubomír Zaorálek, Kateřina Valachová, Jan Birke, Petr Dolínek, Ondřej Veselý, Jiří Běhounek, Antonín Staněk, Tomáš Hanzel, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 2. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0111.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2018 jako tisk 111/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 17. 4. 2018 na 12. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 203).

  Projednávání pokračovalo 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 236).

  Projednávání pokračovalo 26. 6. 2018 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 283).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/3 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2040Tomio Okamura14264-21132.docx (54 KB)11. 1. 2019 v 10:54:02
2345Vojtěch Pikal14569-21684.docx (19 KB)28. 2. 2019 v 18:04:31
2596Helena Válková14820-22076.docx (16 KB)14. 4. 2019 v 15:16:09


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, veřejné hlasování, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)