Sněmovní tisk 202
Novela z. o poštovních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 23. února 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 19 (21. února 2019)


Deskriptory EUROVOCu: patentová licence, poskytování služeb, poštovní služba, režijní náklady

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)