Sněmovní tisk 202
Novela z. o poštovních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 202/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 469).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 202/5, který byl rozeslán 17. 4. 2019 v 16:22.

 • G

Další projednávání možné od 2. 5. 2019, po 18. 5. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 28. schůze (od 16. dubna 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2330Jan Hamáček14554-21663.docx (48 KB)27. 2. 2019 v 13:06:46
2350Leo Luzar14574-21691.docx (23 KB)6. 3. 2019 v 11:38:34
2351Leo Luzar14575-21692.docx (26 KB)6. 3. 2019 v 11:39:07
2659Leo Luzar14883-22140.docx (23 KB)16. 4. 2019 v 16:43:55


Deskriptory EUROVOCu: patentová licence, poskytování služeb, poštovní služba, režijní náklady

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)