Sněmovní tisk 212
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 25. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 212/0 dne 22. 6. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 212/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: dítě, mateřská dovolená, ochrana rodiny, otcovská dovolená, rodičovská dovolená, terminologie, zákoník práce

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů212/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře212/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění212/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce212/0
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník212/0


ISP (login)