Sněmovní tisk 212
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 19. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 212/0 dne 22. 6. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 212/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Deskriptory EUROVOCu: dítě, mateřská dovolená, ochrana rodiny, otcovská dovolená, rodičovská dovolená, terminologie, zákoník práce

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)