Sněmovní tisk 278
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

Stav projednávání ke dni: 20. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Veselý, Jan Chvojka, Jaroslav Foldyna, Roman Onderka, Roman Sklenák, Lubomír Zaorálek, Tomáš Hanzel, Milan Chovanec) předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Veselý O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 278/0 dne 14. 9. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 278/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 494).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/3 (pozměňovací návrhy).

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2174Ondřej Veselý14398-21356.docx (17 KB)6. 2. 2019 v 18:34:13


Deskriptory EUROVOCu: elektrický vůz, kontrola rychlosti, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, prostředky zdravotnické techniky, tělesně postižený člověk, vozidlo

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.278/0


ISP (login)