Sněmovní tisk 333
Novela z. o nemocenském pojištění

Stav projednávání ke dni: 19. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 19. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 475).

 • V

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2158Pavel Juříček14382-21333.docx (15 KB)1. 2. 2019 v 13:22:46


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, nemoc, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění333/0


ISP (login)