Sněmovní tisk 357
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury

Stav projednávání ke dni: 18. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vondrák I., Unucka J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 357/0 dne 19. 12. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2019 jako tisk 357/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: dopravní politika, pozemní doprava, silniční síť

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)