Sněmovní tisk 388
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Stav projednávání ke dni: 16. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 388/0 dne 1. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 573).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 388/3, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 9:26.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 388/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 22. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 24 (12. června 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2898Jan Pošvář15122-22538.docx (1 MB)27. 5. 2019 v 15:31:22


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, obecní půda, systém vlastnictví půdy, veřejná správa, výkonný orgán, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)