Sněmovní tisk 447
N.z. o právu na digitální služby

Stav projednávání ke dni: 11. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 447/0 dne 9. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0447.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 447/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 153/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 11. 2019 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 153/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 12. 2019 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 153/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 14. schůze Senátu (od 11. 12. 2019) jako bod č. 8.

Další projednávání možné od 18. 12. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3252Leo Luzar15476-23308.docx (106 KB)3. 9. 2019 v 20:46:59
3349Barbora Kořanová15573-23435.DOCX (15 KB)12. 9. 2019 v 11:05:59
3409Tomáš Kohoutek15633-23534.docx (63 KB)24. 9. 2019 v 12:03:30
3434Jan Hamáček15658-23560.doc (62 KB)24. 9. 2019 v 20:18:03
3464Martin Kupka15688-23593.doc (63 KB)25. 9. 2019 v 12:43:33
3465Martin Kupka15689-23594.docx (94 KB)25. 9. 2019 v 12:46:23
3466Martin Kupka15690-23595.docx (95 KB)25. 9. 2019 v 12:47:51
3467Martin Kupka15691-23596.docx (86 KB)25. 9. 2019 v 13:26:09
3468Martin Kupka15692-23597.docx (98 KB)25. 9. 2019 v 13:26:36
3470Ondřej Profant15694-23598.docx (9 KB)25. 9. 2019 v 14:19:42
3471Martin Kupka15695-23600.docx (87 KB)25. 9. 2019 v 15:59:37


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informační systém, informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, telematika, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím447/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů447/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů447/0
500/2004novelizujeZákon správní řád447/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích447/0
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)447/0
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů447/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech447/0
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)447/0
250/2017novelizujeZákon o elektronické identifikaci447/0
469/2006rušíVyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)447/4
528/2006rušíVyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)447/4


ISP (login)