Sněmovní tisk 459
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Stav projednávání ke dni: 21. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 459/0 dne 9. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2019 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 20. 4. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 4. 2019 jako senátní tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 2. 5. 2019 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 74/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 5. 2019 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 74/2.
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 2019 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 176).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, povzbuzující prostředek, profesionální sport, sport, UnescoISP (login)