Sněmovní tisk 501
Novela z. o oceňování majetku

Stav projednávání ke dni: 14. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 5. 6. 2019.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrána a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 16. 6. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: kupní cena, movitý majetek, obligace, průměrná cena, služebnost, tržní cena, vlastnictví

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)