Sněmovní tisk 502
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Stav projednávání ke dni: 12. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 502/0 dne 5. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 2019 (usnesení č. 199). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V

Další projednávání možné od 5. 2. 2020.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 30 (11. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3994Adam Kalous16218-24450.docx (25 KB)11. 12. 2019 v 16:13:18


Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, potravinářská výroba, potravinová legislativa, zdravotní inspekce

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)