Sněmovní tisk 509
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Stav projednávání ke dni: 19. září 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 692).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 34. schůze (od 10. září 2019).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 28 (18. září 2019)
Výbor pro zdravotnictví
č. 48 (18. září 2019)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 8 (17. září 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3281Věra Kovářová15505-23343.docx (21 KB)5. 9. 2019 v 19:40:49
3328Karel Rais15552-23411.docx (35 KB)11. 9. 2019 v 13:35:35
3340Karel Rais15564-23426.docx (38 KB)12. 9. 2019 v 07:25:33
3342Tomáš Martínek15566-23428.docx (12 KB)12. 9. 2019 v 10:39:45
3343Tomáš Martínek15567-23429.docx (8 KB)12. 9. 2019 v 10:43:55
3344Tomáš Martínek15568-23430.docx (10 KB)12. 9. 2019 v 10:47:37
3345Tomáš Martínek15569-23431.docx (8 KB)12. 9. 2019 v 10:48:33
3346Tomáš Martínek15570-23433.docx (15 KB)12. 9. 2019 v 10:51:06
3347Tomáš Martínek15571-23434.docx (8 KB)12. 9. 2019 v 10:51:54
3361Věra Kovářová15585-23451.docx (87 KB)12. 9. 2019 v 15:23:58
3372Vojtěch Munzar15596-23472.docx (206 KB)17. 9. 2019 v 12:57:51
3373Vojtěch Munzar15597-23473.docx (205 KB)17. 9. 2019 v 12:59:41
3374Vojtěch Munzar15598-23474.docx (206 KB)17. 9. 2019 v 13:00:58
3388Jan Hrnčíř15612-23506.docx (15 KB)19. 9. 2019 v 13:06:25


Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, financování rozpočtu, rozpočtová politika, spotřební daň

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)