Sněmovní tisk 511
Smlouva o soc.zabezp.mezi ČR a Mongolskem

Stav projednávání ke dni: 15. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 511/0 dne 17. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 28. 6. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 6. 2019 jako senátní tisk 99/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 7. 2019 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 99/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 99/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2019 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 254).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní spolupráce, Mongolsko, sociální zabezpečeníISP (login)