Hlasování poslance
Mgr. Miloslav Kučera st.
27. schůze, 15. 9. 2000

Procedurální hlasování
68 (15. 9. 2000)

42. Vládní návrh na použití finančních prostředků pro účely podpory Nadačního fondu obětem holocaustu /sněmovní tisk 710/
69 (15. 9. 2000)

18. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
70 - 72 (15. 9. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení
73 (15. 9. 2000)

23. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - druhé čtení
74 - 75 (15. 9. 2000)

24. Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - druhé čtení
76 - 81 (15. 9. 2000)

25. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství) /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
82 - 84 (15. 9. 2000)

Procedurální hlasování
85 (15. 9. 2000)

26. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení
86 (15. 9. 2000)

27. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení
87 - 89 (15. 9. 2000)

Procedurální hlasování
90 (15. 9. 2000)


ISP (login)