Hlasování poslance
Ing. Petr Bratský
4. schůze

Procedurální hlasování
1 - 5, 7 (23. 8. 2002)

1. Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ -
8, 13 - 14 (23. 8. 2002)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 24/ -
9, 15 - 17 (23. 8. 2002)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ -
10, 18 - 20 (23. 8. 2002)

4. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ -
11 - 12, 21 - 22 (23. 8. 2002)

5. Rozprava k informaci předsedy vlády k povodňové situaci
6 (23. 8. 2002)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)