Předávání komunálních symbolů

Předseda Poslanecké sněmovny má na základě zákona o obcích pravomoc udělovat komunální symboly - znak a vlajku.

Udělení symbolu doporučí předsedovi Výbor pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu na základě projednání v jeho Podvýboru pro heraldiku a vexiologii.

Předseda pak svým rozhodnutím symboly udělí a během slavnostního aktu předá zástupcům obcí rozhodnutí spolu s popisy symbolů.

Slavnostní předávání se uskutečňují nepravidelně během roku.

Předané symboly se posléze zpřístupní i v Registru komunálních symbolů.
ISP (login)