Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000462
Datum: 11. 1. 2019
Věc: Zápis ze schůze rozpočtového výboru - 9. ledna 2019

PS2019000462Dvořák.docx (Dokument DOCX, 15 KB)ISP (login)