Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019001726
Datum: 8. 2. 2019
Věc: Přepis interpelací z 31.1.2019

PS2019001726Novotný.docx (Dokument DOCX, 15 KB)ISP (login)