Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019001518
Datum: 5. 2. 2019
Věc: Důvodová zpráva k zákonu č. 229/1991Sb.

PS2019001518Moláček.docx (Dokument DOCX, 15 KB)ISP (login)