Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019002971
Datum: 3. 3. 2019
Věc: Neoprávněný odběr elektřiny

PS2019002971Krištof.docx (Dokument DOCX, 16 KB)ISP (login)