Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019008272
Datum: 27. 5. 2019
Věc: Použití odposlechů a záznamu telekomunikačního záznamu
ISP (login)