Weekly Agenda during week of March 15 - 21, 2010

Pondělí 15. března 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 16. března 2010

Během dne jednají poslanecké kluby.

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Rozpočtový výbor v místnosti č. 111

od 8.30 hodin

Na programu jsou novely, které zpřísňují regulaci hazardu.

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

a o změně dalších zákonů – sněmovní tisk 1054

Předkládá: ministr dopravy Gustáv Slamečka

Zpravodaj: posl. Oldřich Vojíř

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Od 13.00 hodin v místnosti č. 55

Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 1038)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. W. Bartoš

 

Středa 17. března 2010

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 15. – 20. března navštíví Českou republiku delegace Skupiny turecko – českého přátelství Velkého národního shromáždění Turecké republiky, kterou vede předseda Hüseyin Tugcu.

Z programu:

17. března

14.00 hodin v místnosti č. 120

přijetí delegace předsedou Poslanecké sněmovny

Miloslavem Vlčkem

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

1. Schválení programu 35. schůze

8.05 hodin

Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.,

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 889)

Uvede: M. Kocáb, ministr pro lidská práva

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zemědělský výbor
č. 48 (17. března 2010)

 

Čtvrtek 18. března 2010

77. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno

3. Informace ministryně zdravotnictví o personální politice Ministerstva zdravotnictví v přímo řízených organizacích

4. Informace ministryně zdravotnictví o privatizaci majetku státu, s nímž hospodaří Fakultní nemocnice Bulovka - Lázně Toušeň

75. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka ve spoluprácí s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR se uskuteční

seminář

Základní výzkum a jeho význam

Od 14.30 hodin v místnosti č. 55

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka se uskuteční mezinárodní konference

Evropská unie, USA a „krize globálního vládnutí“?

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby v místnosti č. 103B

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 36 (18. března 2010)
Volební výbor
č. 12 (18. března 2010)
č. 12 (18. března 2010)
Volební komise
č. 32 (18. března 2010)
č. 32 (18. března 2010)

 

You may also be interested in
ISP (login)