Weekly Agenda during week of February 4 - 10, 2019

Pondělí 4. února 2019


Pod záštitou poslankyně Barbory Kořanové se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy
Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
„50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy“
od 15.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 5. února 2019


Pod záštitou poslance Martina Kupky se uskuteční
seminář na téma
Budoucnost ochrany autorských práv v EU a ČR
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové
a ve spolupráci s think-thankem TOPAZ se uskuteční
seminář pro regionální politiky a nové zastupitele
od 10.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 21 (5. února 2019, od 9:00)
Petiční výbor
č. 16 (5. února 2019, od 13:00)
Seminář Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019, od 15:00)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Příprava na zaměstnávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (5. února 2019, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Problematika výskytu vlků v ČR (5. února 2019, od 13:00)
VSR - Podvýbor pro e – Government
č. 8 (5. února 2019, od 15:00)
VSP - Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
č. 4 (5. února 2019, od 14:00)

 

Středa 6. února 2019


Ve dnech 6. – 7. února navštíví Poslaneckou sněmovnu delegace Meziparlamentní skupiny přátel Slovenska-ČR-Maďarska-Spolkové republiky Německo vedená předsedkyní parlamentní skupiny Renatou Altovou.
Z programu:
6. února
17.00 hodin v místnosti č. 22
přijetí delegace předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem a Meziparlamentní skupinou přátel ČR-Spolková republika Německo
18.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3
přijetí delegace členy výboru pro evropské záležitosti
7. února
9.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1
přijetí delegace členy zahraničního výboru
10.30 hodin v místnosti č. 23
přijetí delegace členy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu


Pod záštitou předsedy podvýboru pro e-Government Ondřeje Profanta
se uskuteční seminář na téma
„Elektronická komunikace a soukromí
v novém ePrivacy nařízení“

od 9.00 hodin v místnosti č. 22


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 23, upravená (6. února 2019, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 19 (6. února 2019, od 10:00)
Ústavně právní výbor
č. 35 (6. února 2019, od 10:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 23 (6. února 2019, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 19 (6. února 2019, mimo objekty PS)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 15 (6. února 2019, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 17 (6. února 2019, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 36 (6. února 2019, od 14:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 16 (6. února 2019, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 18 (6. února 2019, od 8:30)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 6 (6. února 2019, od 14:00)
VO - Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
č. 3 (6. února 2019, od 14:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 12 (6. února 2019, mimo objekty PS)

 

Čtvrtek 7. února 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček přijme ministra pro spolkové a evropské záležitosti a média Svobodného státu Bavorsko Floriana Herrmanna s delegací
v 10.00 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: v 9.55 hodin


Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec a poslankyně Kateřina Valachová ve spolupráci se školským ombudsmanem Slávkem Hrzalem pořádají
vyhlášení výsledků regionální ankety o nejlepšího učitele ČR
„Zlatý Ámos 2019“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 16 (7. února 2019, od 9:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 18 (7. února 2019, od 8:30)
č. 18, upravená (7. února 2019, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 23, změna termínu (7. února 2019, od 9:00)
Zahraniční výbor
č. 25 (7. února 2019, od 10:15)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 4 (7. února 2019, od 13:30)
ORGV - Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
č. 3 (7. února 2019, od 14:30)
Vyšetřovací komise k OKD
č. 14 (9., 24. a 31. ledna a 7. února 2019)

 

Pátek 8. února 2019


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík přijme komisařku pro hospodářskou soutěž Evropské komise Margrethu Vestagerovou

ve 12.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 5 (8. února 2019, od 9:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 8 (8. února 2019, od 9:00)

 

You may also be interested in
ISP (login)