Weekly Agenda during week of December 9 - 15, 2019


Probíhající schůze: 39. schůze (od 26. 11. 2019)

Pondělí 9. prosince 2019


Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová se ve dnech
9. – 14. prosince v Madridu zúčastní pravidelné konference OSN ke klimatické změně (COP25)

.


Pod záštitou ústavně právního výboru pořádá Stálá konference českého práva
odborné sympozium na téma
Hromadné žaloby
v rámci projektu Pražský právnický podzim 2019
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou poslankyně Věry Kovářové se uskuteční
seminář na téma
Změny financování samospráv (RUD)
ve vazbě na demografickou proměnu ČR

od 13.30 hodin v místnosti č. 106Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a představenstva Židovské liberální unie ČR pořádá
Centrum studií genocid Terezín
Den prevence genocid 2019
k Mezinárodnímu dni připomínky a důstojnosti obětí zločinu genocidy
a prevence tohoto zločinu
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

a členky rozpočtového výboru Věry Kovářové se uskuteční
setkání se zástupci samospráv

od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Účast pouze pro zvané!


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Hromadné žaloby (9. prosince 2019, od 10:00)

 

Úterý 10. prosince 2019


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík se ve dnech

10. – 13. prosince ve Washingtonu zúčastní Mezinárodního parlamentního fóra
o zpravodajské bezpečnosti ( Parliamentary Intelligence Security Forum ).


Pod záštitou poslankyně Evy Fialové,
z iniciativy Statutárního města Ústí nad Labem
a ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost se uskuteční
seminář na téma
„Reflexe státní sociální podpory a pomoci“
od 13.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Pod záštitou poslance Stanislava Juránka pořádá Organizačně správní institut
seminář na téma
„Využití diferenciace výše daně z nemovitostí
k opatřením omezujícím úbytek vody v krajině“

od 14.00 hodin v místnosti č. 114J

Pod záštitou poslankyně Ilony Mauritzové se uskuteční
seminář na téma
„Botanické zahrady a jejich místo ve společnosti“
od 15.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Odbor komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu pořádá
seminář
pro studenty středních škol na téma
Role parlamentu v přijímání státního rozpočtu
od 9.00 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, vchod z Malostranského nám. č. 6/18


Pod záštitou poslankyně Květy Matušovské se uskuteční
vánoční výstava

výrobků klientů Svazu tělesně postižených v ČR z. s.,

okresní organizace Louny

10. - 12. prosince v Atriu Poslanecké sněmovny

Vystavené výrobky si bude možné zakoupit vždy od 10.00 do 15.00 hodin;

výtěžek z výstavy bude použit na nákup pracovního materiálu a na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek.


Poslankyně Miloslava Rutová pořádá
vánoční koncert
české a světové koledy
duchovní a operní díla
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, G. Caccíního, Ch. Gounoda, F. Schuberta
v podání studentů pěveckého oddělení Konzervatoře Plzeň
od 16.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Botanické zahrady a jejich místo ve společnosti (10. prosince 2019, od 15:00)
Petiční výbor
č. 26 (10. prosince 2019, od 14:00)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 13 (10. prosince 2019, mimo objekty PS)
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 12 (10. prosince 2019, od 11:00)

 

Středa 11. prosince 2019


Vánoční setkání předsedy Poslanecké sněmovny
Radka Vondráčka
s diplomatickým sborem v České republice
se uskuteční v 15.30 hodin v místnosti č. 120


Ve dnech 11. – 13. prosince navštíví Polsko delegace výboru pro zdravotnictví vedená předsedkyní výboru Věrou Adámkovou ( posl. Julius Špičák, Vlastimil Válek, Daniel Pawlas, Andrea Brzobohatá a předseda Meziparlamentní skupiny přátel ČR-Polsko Josef Hájek).
Z programu:
jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí – Ministerstvo zdravotnictví, návštěva lékařské univerzity ve Varšavě a vybraných nemocnic.

Pod záštitou výboru pro zdravotnictví a zemědělského výboru pořádá
poslanec Vlastimil Válek
seminář na téma
„Dietní stravování ve školách“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. 7/19


Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pořádá ve spolupráci
se Svazem měst a obcí České republiky
seminář na téma
Budoucnost komunálních voleb

(prodloužení funkčního období zastupitelů

a změna volebního systému pro komunální volby)“

od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Poslankyně Lenka Kozlová pořádá
seminář na téma
„Úloha diagnostických ústavů“
od 15.00 hodin v místnosti č. 56


Odbor komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu pořádá
vzdělávací seminář
pro pedagogy na téma
Český parlament a parlamentarismus
od 9.00 hodin v Informačním středisku, vchod z Malostranského nám. č. 6/18

Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

od 16.00 hodin v místnosti č. 103B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 36 (11. prosince 2019, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 33 (11. prosince 2019, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 53 (11. prosince 2019, od 9:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 39 (11. prosince 2019, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 28 (11. prosince 2019, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Seminář Budoucnost komunálních voleb (prodloužení funkčního období zastupitelů a změna volebního systému pro komunální volby) (11. prosince 2019, od 13:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Dietní stravování ve školách (11. prosince 2019, od 10:00)
Zemědělský výbor
č. 30 (11. prosince 2019, od 8:30)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 16 (11. prosince 2019, od 16:00)

 

Čtvrtek 12. prosince 2019


Pod záštitou vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Jana Morávka
pořádá Kancelář Poslanecké sněmovny
slavnostní zahájení výstavy
„Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny“

od 14.00 hodin ve Dvoraně PS

Výstavu dokumentující v průřezu sbírku umění z majetku Kanceláře Poslanecké sněmovny a dlouhodobých zápůjček českých a moravských galerií připravil Archiv Poslanecké sněmovny.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 25 (12. prosince 2019, od 8:30)
č. 25 (12. prosince 2019, od 8:30)
Výbor pro bezpečnost
č. 30 (12. prosince 2019, od 14:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 31 (12. prosince 2019, od 9:00)
Zahraniční výbor
č. 38 (12. prosince 2019, od 9:30)
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 11 (12. prosince 2019, od 9:30)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 9 (12. prosince 2019, od 12:00)

 

Pátek 13. prosince 2019


Pod záštitou poslance Víta Rakušana se uskuteční
seminář na téma
Odpadové hospodářství
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové a poslanců Jana Bartoška, Jaroslava Bžocha, Jana Farského, Jana Lipavského , Ondřeje Veselého a Pavla Žáčka
se uskuteční kulatý stůl na téma
„Ochrana voleb, aneb ve volbách se musí rozhodovat
čeští občané bez zásahů zvenčí“

od 9.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Ochrana voleb, aneb ve volbách se musí rozhodovat čeští občané bez zásahů zvenčí (13. prosince 2019, od 9:30)

 

You may also be interested in
ISP (login)