Documents

Session invitations

č. 28
č. 27upravená (4. září 2019)

more

Minutes

č. 26 (25. června 2019)
č. 25 (12. až 14. června 2019)

more

Resolutions

č. 299k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 348 - Český báňský úřad podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (4. září 2019)
č. 298ke schválení pořadu 28. schůze rozpočtového výboru (4. září 2019)
č. 297k Informaci ministryně práce a sociálních věci o záměrech MPSV v otázce dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a o stavu přípravy důchodové reformy (4. září 2019)
č. 296k návrhučasového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (4. září 2019)
č. 295ke Zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2019) (4. září 2019)

more
ISP (login)