Committee on the Budget
Documents

Session invitations

č. 60upravená (19., 20. a 21. září 2017)
č. 59 (30. srpna 2017)

more

Minutes

č. 60 (19. až 21. září 2017)
č. 59 (30. srpna 2017)

more

Resolutions

č. 659ke změně Platového řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (podle zmocnění daného rozpočtovému výboru ustanovením § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny) (říjen 2017)
č. 658k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 – Státní dluh a kapitolami 301 – Kancelář prezidenta republiky; 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu; 303 – Senát Parlamentu; 309 – Kancelář veřejného ochránce práv; 381 – Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů) (říjen 2017)
č. 669nevyužito (19. září 2017)
č. 668nevyužito (19. září 2017)
č. 663nevyužito (19. září 2017)

more

Session Records

č. 372k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (18. listopadu 2015)
č. 372
č. 287Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 437) – 2. čtení (2. září 2015)

more

Seminars

Oblast zdanění a jejího vlivu na hospodářstvíupravená (22. června 2015)
Oblast zdanění a jejího vlivu na hospodářství (22. června 2015)
O pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (19. května 2015)
Smart Cities - karty ve městech a dopravě (27. března 2015)
Reforma rozpočtového určení daní – retrospektiva a výhled do budoucnosti (14. dubna 2014)

more
ISP (login)