News

Poslanci Kontrolního výboru jednali na NKÚ dne 21. 3. 2019 (21. 3. 2019)
Dne 21. 3. 2019 navštívili členové Kontrolního výboru v rámci 18. schůze KV sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu, kde je přivítal prezident NKÚ M. Kala a viceprezidentka NKÚ Z. Horníková.

Tématem jednání byla příprava výstavby nového sídla NKÚ v pražských Holešovicích. Poslanci byli seznámeni s průběhem přípravy výstavby sídla NKÚ, s rozhodnutím o výstavbě, s jejím financováním a s dispozicemi budov, ve kterých bude sídlit také parlamentní knihovna a archiv Poslanecké sněmovny. Hlavní projektant J. Masák a vedoucí týmu M. Kouba ze společnosti Masák & Partner s.r.o. prezentovali ukázku metody digitálního modelování Building Information Modelling (BIM) a metodu zadávání Design and Build (D&B). Příprava a výstavba nového sídla NKÚ je jedním z pilotních projektů zadávání metody BIM v ČR. NKÚ chce být tímto přístupem inspirací pro ostatní veřejné instituce.


No file ./nx/g/h_1lb2.txt

Poslanci Kontrolního výboru jednali na NKÚ dne 21. 3. 2019 (21. 3. 2019)
Poslanci Kontrolního výboru jednali na NKÚ dne 21. 3. 2019 (21. 3. 2019)
No file ./nx/g/e_2lb2.txtISP (login)