Documents

Session invitations and other documents

č. 43
č. 42 (24. dubna 2019)
č. 40 (3. dubna 2019)
č. 38 (20. března 2019)
č. 36 (20. února 2019)

more

Minutes

č. 39 (27. března 2019)
č. 37 (13. března 2019)

more

Resolutions

č. 126Výjezdní zasedání ústavně právního výboru do Špindlerova Mlýna (27. března 2019)
č. 130Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 360) (3. dubna 2019)
č. 129Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 230) (3. dubna 2019)
č. 128Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 229) (3. dubna 2019)
č. 127Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 337) (3. dubna 2019)

more

Session Records

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

more

Seminars

17. ledna 2019
Exekuční řád – potřebujeme jeho změnu?
13. prosince 2018
Ústavní právo na obhajobu
25. září 2018
Trend druhé šance v insolvenci
6. září 2018
Registry klientských informací a jejich přínos v oblasti prevence exekucí a osobních bankrotů v ČR
27. dubna 2018
Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku se zaměřením na problematiku „maření spravedlnosti“ a „trestnosti ideologie“

more
ISP (login)