News

Exekuční řád – potřebujeme jeho změnu? - Vzhledem k tomu, že je již naplněna kapacita zasedací místnosti, není možné se registrovat. (20. 12. 2018)
Seminář, 17. ledna 2019, viz pozvánka

ISP (login)