Committee for Defence and Security
News

1. schůze PIZS (14. 12. 2011)
Podvýbor pro integrovaný záchranný systém se sejde 27. října 2010, viz pozvánka.Navigace sekce Committee for Defence and SecurityISP (login)