Committee for Defence and Security
News

2. schůze PIZS (14. 12. 2011)
Podvýbor pro integrovaný záchranný systém se sejde 25. listopadu 2010, viz pozvánka.Navigace sekce Committee for Defence and SecurityISP (login)