Committee for Defence and Security
News

4. schůze PIZS (14. 12. 2011)
Podvýbor pro integrovaný záchranný systém se sejde 11. února 2011, viz pozvánka.Navigace sekce Committee for Defence and SecurityISP (login)